Hợp đồng tình dục một ngày của gái ngành Yuzuki Himawari, trong bối cảnh một căn phòng sáng rực anh nắng mặt trời thì em gái ngành Yuzuki Himawari đã kí vào bản hợp đồng đã được đặt sẵn trên bàn. Đó là bản hợp đồng tình dục mà Yuzuki Himawari sẽ phải chấp nhận những điều khoản mà anh khách mua dâm yêu cầu rồi khi đã hết một ngày thì cô nàng sẽ có thể nhận được khoản thù lao khá là lớn.

Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát cả để mà phải soạn hẳn một bản hợp đồng như vậy làm chi cho phức tập vì admin thấy em Yuzuki Himawari sau khi kí kết thì cũng chỉ phải bú cặc cho anh chàng đó xuất tinh vào mồm một lần rồi tiếp đến thì lại địt nhau với anh ta một trận rồi thôi mà. Khá là nhẹ nhàng hay là không biết về sau còn gì nữa không ý chứ…

Hợp đồng tình dục một ngày của gái ngành Yuzuki Himawari

Hợp đồng tình dục một ngày của gái ngành Yuzuki Himawari